Rychlá navigace

Úroveň SLA

SLA tabulka udává procentuelní slevu při nedodržení sjednaných služeb dle smlouvy o SLA.

Měsíční úroveň SLA v %

SLA START SLA ISP SLA PLUS
99,90% ≥ 0 0 0
99,90 ≥ 99,70% 0 0 12
99,70 ≥ 99,50% 0 8 16
99,50 ≥ 99,20% 3 12 20
99,20 ≥ 99,00% 6 16 24
99,00 ≥ 98,50% 9 20 28
98,50 ≥ 98,00% 12 24 32
98,00 ≥ 97,50% 15 28 36
97,50 ≥ 97,00% 18 32 40
97,00 ≥ 96,50% 21 36 44
96,50 ≥ 96,00% 24 40 48
96,00% ≥ 27 44 52